video 亦帆 Yì fān – 虐心 nüè xīn


路過幾盞燈 度過幾個晨

Lùguò jǐ zhǎn dēng dùguò jǐ gè chén

才得一份情深一句我們

cái dé yī fèn qíng shēn yījù wǒmen

緣分走得太狠

yuánfèn zǒu dé tài hěn

沒看清 已轉身

méi kàn qīng yǐ zhuǎnshēn

為你兩行淚痕 無處問

wèi nǐ liǎng xíng lèihén wú chù wèn

 

盼過幾個人 進過幾座城

pànguò jǐ gèrén jìnguò jǐ zuò chéng

為何今生相遇卻不能相認

wèihé jīnshēng xiàng yù què bùnéng xiāng rèn

是誰傷得太深

shì shuí shāng dé tài shēn

再不敢 愛別人

zàibu gǎn ài biérén

人去樓空荒煙蔓草 夢無聲

rén qù lóu kōng huāng yān màncǎo mèng wúshēng

時光飛 流星墜 狂風吹 寒雨夜

shíguāng fēi liúxīng zhuì kuáng fēngchuī hán yǔyè

我尋你三界 圓無緣的緣

wǒ xún nǐ sānjiè yuán wúyuán de yuán

 

焚一縷思念冉冉上天

fén yīlǚ sīniàn rǎnrǎn shàngtiān

飲一杯從前戀戀不倦

yǐn yībēi cóngqián liàn liàn bù juàn

情若蜀山 虐心紅塵 愛如刀劍

qíng ruò shǔshān nüè xīn hóngchén ài rú dāojiàn

能一招心碎卻看不見血

néng yī zhāo xīn suì què kàn bùjiàn xiě

舞一夜纏綿霜雪漫天

wǔ yīyè chánmián shuāng xuě màntiān

吟一闋繾綣淚光點點

yín yī què qiǎnquǎn lèi guāng diǎn diǎn

情若蜀山 虐心紅塵 愛如刀劍

qíng ruò shǔshān nüè xīn hóngchén ài rú dāojiàn

誰借我一劍智慧 斷離別

shuí jiè wǒ yī jiàn zhìhuì duàn líbié

匆匆輪迴 日月一眼

cōngcōng lúnhuí rì yuè yīyǎn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s